muslimsk-begravning

Hur fungerar en muslimsk begravning?

Islam brukar vanligtvis delas upp i två grenar. Sunni och Shi’a. Sunnimuslimerna tillhör majoriteten medan Shi’a-muslimerna som mestadels finns i Iran, Libanon och större delar av Irak tillhör den mindre av den två delarna. 

Bild tagen av islam.se

Det kan vara stora skillnader i olika religösa frågor men när det kommer till begravningsritualer så är de snarlika. Båda förgreningarna inom Islam tror på att de goda gärningar man utför under livet skede ger dig inträde till paradiset på domedagen. De döda stannar i sina gravar fram tills den yttersta dagen. De som har levt livet enligt en god muslims tro och utfört sina goda gärningar kommer att få uppleva fred och harmoni i paradiset. Alla andra kommer att uppleva lidelse i helvettet.

När döden närmar sig för en muslim så ska de närmaste vännerna och familjemedlemmar vara närvarande. Den döende personen ska erbjudas hopp och vänlighet. Shahada (شهادة), som är den muslimska trosbekännelsen och en av islams grundpelare ska uppmuntras för personen. Denna lyder:

Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud.

أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله 

När döden har inträffats ska de närvarande stänga den avlidnes ögon, mun, täcka kroppen med rena lakan och att man ber Gud om förlåtelse och barmhärtighet över den avlidne. Vanligt är också att man hör följande ord yttras:

Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎

När ska en muslimsk begravning hållas?


Enligt islamisk lag, även kallad sharia ska kroppen begravas så snart som möjligt från dödsögonblicket. Moskén bör kontaktas snarast så att de kommer och hjälper till med arrangemanget för begravningstjänst och begravningen. Det finns några begravningsbyråer i Sverige som har kontakter med den lokala moskén och är duktiga med att visa förståelse för religion och traditioner. De tillhandahåller all sådan kontakt om man så önskar.

Kroppens förberedlese

Enligt Islam så ska kroppen förberedas för begravning genom noggrann tvätt (”Ghusl”) och täckas in i flera lager lakan (”Kafan”).

Ghusl & Kafan

Kroppen ska tvättas av en eller flera av samma kön eller makan och ska ske utförligt minst tre gånger. Om denne ännu inte är ren så bör man utöka tvättandet till fem, sju eller fler. Helst ett udda antal gånger. Kroppen ska tvättas i rätt ordning med övre högra sidan först. Därefter övre vänstra sidan, nedre högra sidan och slutligen nedre vänstra sidan. Håret på kvinnor ska tvättas och flätas i tre stycken flätor. Den avlidnas vänstra hand ska om möjligt vila på bröstet och den högra handen placeras på vänster sida av bröstet. Sedan ska kroppen svepas in i ett eller flera rena vita tygstycken. Tyget ska vikas över kroppen först med höger sida och sedan vänster. Tyget ska sedan fästas med rep bundet ovanför huvudet, två runt kroppen och en nedanför fötterna. Sedan ska den avlidne av män bäras till moskén eller begravningsplatsen för att be begravningsbönen Salaat al-Janâza.

Begravningsbönen – Salaat al-Janâza

Begravningsbönen utförs stående om det är fysiskt möjligt för de bedjande.
De som ber höjer händerna vid den första av fyra takbîr (Takbîr är en vanlig fras bland muslimer, Allahu akbar, som betyder Gud är större) följt av att recitera al-Fatiha som är den första suran i Koranen och att be om frid och välsignelser för Profeten och be för den avlidne. Sedan följer de resterande Takbîr. Den andra takbiren innefattar Ibrahim’s bön. Tredje takbir är en åkallan för den avlidne och den fjärde takbir avslutas med följande vers:


Oh Allah, låt oss inte gå vilse från tron. Låt inte vår belöning gå förlorad
för vårt deltagande i denna bön, förlåt oss våra synder och förlåt den
avlidnes synder

Begravningen

För muslimer är begravningsplatsen och hur begravningen ska ske av stor vikt och är reglerad inom Islam. Man ser gärna inte att någon annan har begravts på samma plats tidigare.

Graven bör grävas vinkelrätt mot Kaaba i Mecca och kroppen ska placeras i graven på sin högra sida med ansiktet mot Kaaba. Ett lager av trä eller sten sprids ovanpå kroppen för att förhindra direkt kontakt mellan kroppen och jorden som fyller graven. De sörjande häller sedan tre nävar med jord över graven. Traditionellt är det förbjudet att ha stora monument på graven eller dekorera graven på ett utarbetat sätt men det går att ha en vanlig gravsten för att markera graven.

Det är många önskemål som ibland kan vara svåra att uppfylla beroende på vilka lagar och regler som gäller i landet muslimen bor i. Hör med den lokala moskén eller din begravningsbyrå vad som gäller i Sverige.

Det är helt acceptabelt i Islam att uttrycka sorg över en död. Gråtande på dödsdagen och vid begravningen är enligt religionen inga konstigheter. Däremot anses det förbjudet att skrika, slita av kläder och kasta och förstöra föremål. Detta anses som en brist på tron och på Gud.

Efter en muslimsk begravning

Vid mottagningen på en muslimsk begravningen kommer den närmaste familjen att samlas och tat emot besökare. Det är vanligt att besökare kommer med mat till familjen under de första dagarna av sorgperioden. En muslimsk sorgperioden kan vara i 40 dagar men beror på hur religiös familjen är tillsammans med kultur och levnadsstandard. Vanligtvis är sorgperioden i tre dagar.

Änkor förväntas ha en längre sorgperiod. Är man strikt religiös så varar en änkas sorgperiod i fyra månader och tio dagar. Under denna tid är änkorna förbjudna att interagera med män som de i teorin skulle kunna gifta sig med, även känd som ”na-mahram”. Denna regel kan förbises i nödfall, t.ex. vid läkarbesök eller liknande.

Läs mer om

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.