Efterarbetet vid bortgång

Följande inlägg handlar om tiden efter en persons bortgång. Allt från praktiska detaljer som behöver tas tag i till sorgarbetet.

checklista-vid-dodsfall

Checklista vid dödsfall

Här följer en utförlig checklista på saker som kan vara bra att ta tag i vid någons bortgång. Det kan vara svårt att hålla reda på allt, speciellt i en svår tid. En del punkter kan kännas som självklara men det är viktigt att inte glömma något. Det kan både spara onödiga kostnader och besvär […]

beklagar-sorgen

Hur ska du beklaga sorgen?

Att prata med någon i sorg Att prata med någon i sorg handlar huvudsakligen om att lyssna. Det finns ingenting du kan säga som får sorgen att försvinna. Den som sörjer behöver istället känna att du finns där och är villig att lyssna – länge och utan att döma. Sorgereaktionerna är unika för varje individ […]

prata-om-doden

Att prata om döden och sorg

Det är svårt att prata om döden. Obekvämhet, skam eller rädsla gör att vi ofta distanserar oss från de som är döende eller i sorg. Detta kan öka känslan av isolation, ensamhet och hopplöshet. Därför är det viktigt att våga prata om döden och möta personer i sorg. Att vara en god lyssnare är det […]

planera för en begravning

Begravningen

Att planera en begravning Begravningar och minnesstunder ger familj och vänner chansen att samlas, hedra och ta farväl av den avlidne, samtidigt som de kan trösta och hjälpa varandra. Oavsett om man planerar en begravning innan eller efter dödsfallet kan det vara en känslosam och jobbig process. Den här texten ger en överblick av hur […]

begravning

Olika sätt att begravas

I kista eller genom kremering Det finns två sätt att gravsättas på i Sverige – i kista eller genom kremering.  I Sverige väljer ca tre fjärdedelar att kremeras. Den avlidne placeras då i en kista som sedan förs in i en kremeringsugn. Eventuella metallföremål som varit inopererade i kroppen, till exempel skruvar och proteser, avlägsnas […]

hantera-sorg-efter-dodsfall

Hantera sorg vid dödsfall

Sorg – hur den kan ta sig uttryck och hur man hanterar den Det är viktigt att veta att sorg är en ytterst personlig upplevelse och alla sörjer på sitt eget vis. Det finns inga mallar för hur sorg tar sig uttryck eller formler för hur man ska hantera den. Att försöka sammanfatta och beskriva […]

kladsel-pa-begravning

Klädsel vid begravning

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Brothers & Tailor Store Numera är reglerna för hur man klär sig inför en begravning inte lika strikta som de tidigare varit. Men av respekt för den avlidne och dess anhöriga ska man ändå lägga ned tid och omtanke på sin klädsel vid begravning. Begravningar är inte ett tillfälle […]

Begravningsprogram

Det är valfritt om man vill ha ett begravningsprogam eller programblad till begravning som det också kallas. Dessa delas ut till gästerna när de går in i den lokal där begravningsceremonin ska äga rum. Ett program fyller många funktioner och uppskattas ofta av gästerna. Framför allt gör ett program att gästerna inte behöver fundera vad […]

vem betalar begravningen om pengar saknas

Vad kostar en begravning och vem betalar om det inte finns pengar?

Alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift. Den ligger på runt 0,25 procent av inkomsten, i Stockholms kommun är den däremot lägre och ligger på endast 0,065 procent. I begravningsavgiften ingår kremering, bisättningslokal (lokal där den avlidne, eller stoftet av denne, förvaras och visas i väntan på gravsättning), […]

borgerlig-begravning

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravning som inte följer Svenska kyrkans ordning eller ordningen enligt något annat trossamfund. Det innebär att den anordnas efter eget tycke, hålls i annan lokal än en kyrklig (oftast) och officianten kan vara i stort sett vem som helst. Andelen borgerliga begravningar har ökat kraftigt sedan relationen mellan staten och […]

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.