hantera-sorg-efter-dodsfall

Hantera sorg vid dödsfall

Sorg – hur den kan ta sig uttryck och hur man hanterar den

Det är viktigt att veta att sorg är en ytterst personlig upplevelse och alla sörjer på sitt eget vis. Det finns inga mallar för hur sorg tar sig uttryck eller formler för hur man ska hantera den. Att försöka sammanfatta och beskriva sorg kan lätt spä på föreställningar som inte stämmer på alla. Likaså kan en viss typ av sorgeprocess normaliseras på bekostnad av alla de som inte stämmer in på den. Om den sorg man upplever inte överensstämmer med hur man tror att det ska vara, kan man i värsta fall känna sig annorlunda eller uppleva skam eller rädsla för sina reaktioner – utöver att behöva handskas med sorgen.

Men vi måste likväl prata om sorg. Denna text bygger på generaliseringar och det finns otaliga undantag från både hur man upplever sorg och hur man bäst hanterar den. Skulle din egen upplevelse av sorg inte överensstämma med den här texten finns det ingen anledning till oro. Det är omöjligt att fånga allas erfarenheter av sorg i en text – det skulle behövas en text per person. Ta till dig av det som känns relevant och passande för dig, resten kan du låta passera.

Olika typer av sorg efter dödsfall

Hur sorgereaktionen vid ett dödsfall tar sig uttryck beror mycket på hur du är som person och hur stark supportgrupp du har. Med supportgrupp menas det sociala skyddsnät av familj, släkt och vänner som kan dela och hjälpa dig igenom sorgen. Döden förknippas ofta med sorg och ledsamhet men även andra känslor kan förekomma – ilska, skam, lättnad, förvirring, hopplöshet är alla vanliga.

Om döden sker som en naturlig del av livet, som ett avslut efter ett väl spenderat liv, är det lättare att se tillbaka på personens liv med glädje – döden blir mer naturlig, om än sorglig. Detta gäller speciellt om du har en bra relation och inget ouppklarat med den avlidne. Känslan kommer vara sorglig men hanterbar.

Tyvärr är även det motsatta ofta sant: om ett barn dör, döden kommer plötsligt, eller om det finns en tydlig person att skylla dödsfallet på kommer många och starka känslor utöver sorg att väckas.

Sorgen påverkas av hur nära du stod den avlidne och vilken relation ni hade till varandra. En familj som mister ett barn kommer med största sannolikhet att drabbas av en djup kris. Förutom sorgen över själva förlusten kan dödsfallet utlösa en existentiell kris då förälderns uppgift är att skydda barnet och den naturliga ordningen att föräldrar dör före barnet rubbas.

Oavsett hur din relation till den avlidne såg ut, om den var positiv eller negativ, är din sorg på riktigt. Vi människor kan sörja en trasslig och problematisk relation lika mycket som en kärleksfull och hälsosam sådan. Genom sorgeprocessen kan sorgen komma och gå. Vissa dagar kan kännas bra och tankarna håller sig borta från den avlidne, vissa dagar blir sorgen överväldigande. Bägge är normalt och det finns ingen skam eller fel i att känna stunder av glädje även om du är i sorg.

Normal och komplicerad sorg

Sorg är svårt att studera då den är så personlig. Inom psykologin försöker man fortfarande definiera sorgeprocessen. Man skiljer på normal och komplicerad sorg, men gränsdragningen är svår. Med normal sorg avses den sorgeprocess som självläker efter en tid. Även om sorgereaktionerna under normal sorg kan ha mycket gemensamt med depressiva symptom övergår normal sorg sällan till en långvarig depression. De allra flesta tar sig igenom sorgen på ett okomplicerat vis, även om det är en tuff och jobbig process som kan ta flera år.

Komplicerad sorg avtar däremot inte med tiden och det kan krävas professionella insatser under en längre tid. Om du efter flera månader inte kan fokusera på något annat än förlusten, inte kan sova, äta, nämna eller prata om den avlidne, kan du vara i riskzonen. Mer konkreta kännetecken för komplicerad sorg är svåra anpassningsproblem, missbruk av alkohol eller andra substanser, självmordsförsök eller självmordstankar, social isolering, kraftig ångest mm. Det finns ett antal riskfaktorer för att hamna i komplicerad sorg, några av dem är: det är ett barn som avlider, det rör sig om självmord eller plötslig död (trauma), den sörjande saknar socialt stödnätverk. Om den sörjande redan innan dödsfallet befinner sig i en mer utsatt position på grund av exempelvis arbetslöshet, psykisk sjukdom eller missbruk ökar också risken för att sorgen blir komplicerad. Den som hamnar i komplicerad sorg behöver professionell hjälp då tillståndet medför ökad risk för sjuklighet och förtida död. Det finns också en risk att sorgen tar sig uttryck i ilska som riktas mot andra.

Förväntad sorg

Förväntad sorg är när man vet att en person kommer att dö men då det fortfarande finns tid kvar att förbereda sig innan dödsfallet. Detta gäller till exempel vid långvarig terminal sjukdom. Den här typen av sorg tenderar att bli av skiftande karaktär då närstående kan pendla mellan acceptans och förhoppningar om tillfrisknande, speciellt vid långt utdragna förlopp. Dödsfallet kommer att vara mer förväntat än annars och man kan uppleva att sorgen blir enklare att hantera efter döden, då sorgeprocessen redan påbörjats medan personen levde, men detta kan variera mycket. Närstående kan vilja ta farväl och reda ut osämjor medan det finns tid, vilket kan ha en positiv inverkan på sorgeprocessen längre fram. Andra vill hålla distans till den döende då de upplever situationen som allt för påfrestande. Detta kan, om det vill sig illa, förvärra sorgen efter dödsfallet då man kan känna sig ångerfull för den förlorade chansen.

Om man upplever att den döende lider svårt, eller om situationen tär på familj och relationer, kan det kännas som att döden kommer som en befrielse, vilket i efterhand kan kännas olustigt och olämpligt. Det är dock normalt att känna lättnad om man uppfattat att personen har lidit fram till dödsögonblicket och att det bara var en tidsfråga. Man ska acceptera det man känner och det betyder inte att ens kärlek för den avlidne minskat eller att man inte får känna alla andra typer av känslor som sorgeprocessen kan innebära. 

Plötslig sorg

Plötslig sorg inträffar när en person avlider plötsligt och utan förvarning, vid till exempel olyckor eller självmord. Ofta blir sorgen kraftigare än vid förväntade dödsfall. Det kan vara svårare att acceptera det som inträffat och närstående kanske i första hand söker en förklaring. Eftersom det kan finnas pågående konflikter och ouppklarade affärer mellan den avlidne och de efterlevande blir sorgereaktionen påverkad av detta – skuld, självanklagelse och ilska kan vara starka reaktioner. I vissa fall kan symptom på posttraumatisk stress (PTSD) utvecklas, även om den efterlevande inte bevittnade dödsfallet.

Tvetydig sorg

Tvetydig sorg uppstår i fall där de närstående inte vet vad som hänt den man sörjer. Det kan röra sig om försvinnanden, kidnappningar eller förmodade dödsfall där kroppen aldrig påträffats. De efterlevande ges inget tillfälle att ta farväl och ingen tidpunkt att betrakta som dödsögonblicket. Att acceptera dödsfallet blir svårare då man kanske håller fast vid hoppet om att återse den försvunne. Det kan också vara svårare för efterlevande att möta varandra i sorgen då man kan uppleva situationen på väldigt olika vis – någon kanske antar att personen är död och accepterar detta medan någon annan vägrar ge upp hoppet om ett återseende. 

Sorg vid självmord

Vid självmord blir sorgen ofta komplicerad. Även om det talas mer och mer om självmord finns det fortfarande ett mått av tabu som kan ge upphov till osäkerhet, rädsla och skam. Det kan också göra att efterlevande upplever dåligt stöd av vänner och professionella som medvetet eller omedvetet undviker de efterlevandes sorg. Att mista någon på grund av självmord ökar risken för att man utvecklar depression och andra typer av psykisk ohälsa. Risken för förtida död är också förhöjd i denna grupp. Om man själv eller någon närstående råkar ut för detta är det därför viktigt att uppsöka eller erbjuda professionellt stöd.

Att hantera sorg

Eftersom varje upplevelse av sorg är unik är det svårt att ge allmängiltiga råd på hur man tar sig igenom sorg. Det är upp till den sörjande att känna efter vad som behövs. Nedan följer några generella tips som du kan ta åt dig om det känns passande.

  • Ta hand om dig själv

Det är viktigt att ta hand om sin fysiska hälsa när man genomgår en jobbig period. Att må bra fysiskt gör det enklare att hantera den känslomässiga stressen. Ät bra, motionera regelbundet och sov. Just sömnen är extra viktig för att orka hantera sorgen. Det kan även vara aktuellt att låta sjukskriva sig under den jobbigaste tiden. Undvik alkohol och droger. Överlag så är det viktigt att möta sina känslor för att kunna bearbeta dem. Att döva sorgen med alkohol, narkotika eller annat som går att missbruka (exempelvis mat och träning) är ingen bra taktik.

  • Dela din sorg

Att genomgå sorg ensam är värre än att dela den. Prata därför med folk. Finn någon som är bra på att lyssna och som orkar med att lyssna under en längre period. Det är även bättre att dela sorgen med någon som inte kände den avlidne, än ingen alls. Förvänta dig samtidigt att vissa kommer känna sig obekväma i din närhet, och att du inte kommer kunna vända dig till alla för stöd eller hjälp. Förvänta dig att du kommer få betydligt mer stöd i början av sorgeprocessen än längre fram, även om du fortfarande behöver den. Folk kommer inte förstå att du behöver stöd även om du gör det. Släkt och vänner kan också vara rädda för att säga fel saker, så istället säger de ingenting alls. Be därför om hjälp oavsett om det är praktiska saker, som att rensa ut garderober eller hantera dödsboet, eller om du bara vill ha sällskap. De allra flesta är tacksamma över att kunna hjälpa till.

  • Sök hjälp

Ett dödsfall kan få tidigare händelser att åter komma till ytan, eller påminna om andra dödsfall, vilket gör sorgen svårare än man trott innan. Om du inte har någon i din närhet som du vill anförtro dig till och som är duktig på att lyssna kan terapi och professionella samtal vara hjälpsamt. Det kan också vara skönt att prata med någon som inte kände den avlidne. Även böcker kan skänka tröst och hjälpa med att hantera sorgen. Eller prata med någon i en liknande situation eller med liknade erfarenheter. Det kan hjälpa dig att förstå dina tankar och känslor kring sorgen, och förstå att de är normala.

  • Fortsätt ha en relation med den avlidne

Du kan till exempel prata med eller skriva ett brev till den avlidne. Det kan vara förlösande att sätta ord på sin saknad och sina känslor. Relationen kan hållas vid liv genom enkla ritualer, som att besöka
graven eller göra något annat speciellt på årsdagen. Eller genom mer
vardagliga saker som att laga den avlidens favoritmat eller lyssna på
musik som personen gillade.

  • Gör något kreativt

Ägna dig åt ett projekt där du är nära den avlidne och tvingas hantera dennes bortgång. Detta kommer förhoppningsvis påminna dig om positiva saker och goda minnen. Istället för att fokusera på döden skiftas uppmärksamheten till personens liv. Hur du väljer att uttrycka dig är mindre viktigt – välj någon form som känns bra just för dig. Det kan till exempel vara att skapa ett videocollage eller en fotobok, skriva poesi eller moderera en minnessida på nätet.

En del finner ro i att arbeta med ett projekt eller en organisation som den avlidne skulle uppskattat. Det kan verka stärkande att engagera sig en fråga som betydde mycket för den avlidne. Det är också ett sätt att hedra personens minne.

  • Lita på dig själv

Lita på ditt eget omdöme kring dina känslor och vad du behöver göra för att hjälpa dig själv. Var inte rädd för att känna det du känner och tro inte att du är galen på grund av vad du känner. Acceptera dina känslor och låt ingen annan berätta för dig hur du ska sörja. Gå inte på olika formler för sorg, att det exempelvis finns fem stadier.Sorg är en mixad process. Vänta dig snarare att bli förbryllad av din egen process

  • Gör det som du behöver göra

Sorg är komplicerat, stökigt, oförutsägbart och smärtsamt. Man kan pendla mellan att må bra till att bryta ihop utan förvarning. Att någon säger att man ska ”komma över sorgen” eller ”att tiden läker alla sår” kommer inte att hjälpa alls. Det finns heller ingen formel som styr hur sorg tar sig uttryck eller hur man tar sig igenom den. Alla sörjer på olika sätt och tar sig igenom sorgen på olika sätt. Tillåt dig själv att känna det du känner, och gör vad du behöver göra.

  • Ha tålamod med dig själv

Sorg förändrar oss, våra liv och relationer till andra människor och världen runt omkring oss. Därför måste du ge dig själv tid att förstå och hantera allt som sker inom dig. Målet är att släppa taget om den avlidne utan att för den skull glömma bort personen. Du ska bära personen med dig och komma ihåg alla fina stunder ihop, men ändå kunna leva ett normalt liv.

Sök vård

Känner du att det är för svårt att hantera sorgen på egen hand så är det viktigt att be om hjälp. Ibland räcker det inte att tala med familj och vänner. Då är det viktigt att söka professionell hjälp. Sök efter din kommun här på En Fin Begravning så har vi listat några viktiga kontaktuppgifter dit du kan vända dig.

Läs mer om

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.