beklagar-sorgen

Hur ska du beklaga sorgen?

Att prata med någon i sorg

Att prata med någon i sorg handlar huvudsakligen om att lyssna. Det finns ingenting du kan säga som får sorgen att försvinna. Den som sörjer behöver istället känna att du finns där och är villig att lyssna – länge och utan att döma. Sorgereaktionerna är unika för varje individ och kan ibland vara svåra att förstå för andra. Som lyssnare är det dock inte din uppgift att förstå allt den sörjande går igenom, du ska bara finnas där och visa ditt stöd. Försök inte leda en sörjande genom sorgen, eller insistera på dina egna tankar, teorier eller religiösa övertygelser kring döden. Var istället ödmjuk inför det faktum att ingen av oss med säkerhet vet vad som sker efter döden. 

Var inte rädd för obekväma eller intima samtal, eller för gråt. Att dela sådant med andra är bland det mest värdefulla man kan göra för varandra. 

Det är enkelt att anta att begravningen är avslutet på sorgeprocessen för närstående som förlorat någon. Men så behöver det absolut inte vara. Tvärtom kan tiden efter begravningen bli än mer svår då det inte längre är lika många praktiska och juridiska saker som kräver uppmärksamhet. Många anhöriga till sörjande minskar sitt stöd efter begravningen, fast det kan vara just då som den sörjande är som mest utsatt och i behov av hjälp. Var därför uppmärksam och lyhörd på signaler från den sörjande även efter begravningen. Var heller inte rädd för att fråga om personen behöver hjälp med något.

En vardaglig fråga som ”Vill du ta en fika?” ger den sörjande möjligheten att tacka ja till sällskap eller inleda ett samtal om andra saker, samtidigt som förfrågan enkelt kan avböjas.

Den sörjande kanske inte behöver hjälp eller stöd just då, men genom enkla signaler visar du att du finns där om personen skulle vilja prata vid senare tillfälle. Bara känslan av att andra bryr sig och finns där om man behöver är väldigt tröstande och stärkande. Att förlora någon man levt med kommer med största sannolikhet att påverka livssituationen även längre fram. Försämrad ekonomi, ny boendesituation, ändrade framtidsplaner och förändrade familjeroller är bara några mer konkreta saker som en bortgång kan leda till. Dessa kan i sin tur leda till nya sorgereaktioner och då är det viktigt att närstående fortfarande finns där som stöd. Som närstående till en sörjande kanske du kommer att tänka på dessa konsekvenser innan den sörjande, och du kanske är bättre rustad att hantera dessa för stunden. Försök därför att ta hänsyn till den sörjandes helhetssituation och hjälp till efter bästa förmåga – i förlängningen kan det underlätta återhämtningen och kanske undviks onödigt lidande.

Om den sörjande uppriktigt pratar om att återförenas med den avlidne, eller om du uppfattar att det finns en suicidrisk, bör du lotsa personen till professionell hjälp. Även om alla sörjer på sitt eget vis, utan rätt eller fel, ska man ta sådant som känns oroande på allvar.

7 tips att beklaga sorgen på

Det kan vara svårt att veta hur man ska beklaga sorgen på. Här är 7 tips som kan hjälpa dig. Tipsen ska ses som ett hjälpmedel för att hitta din egen formulering. Använd gärna ett av de personligare alternativen om personen stod dig nära.

Du ska veta att du finns i våra tankar.

Oftast räcker en kortare formulering till en kollega eller avlägsen vän för att uppmärksamma att du har hört det som inträffat och visa att du finns där.

Jag är så ledsen för din förlust. Om du känner för att prata så tveka inte att ringa mig.

En annan variant att beklaga sorgen på för någon i din bakre bekantskapskrets

Jag finner inga ord. Du ska veta att jag tänker på dig.

Det är inte fel att vara ärlig med att du inte vet vad du ska säga. Det viktiga är att du säger något som får den sörjande att veta att du är där för henne.

Kände du den avlidne så var inte rädd för att vara mer personlig. Det är ofta uppskattat och visar att du deltar i sorgen på ett personligare plan.

[namn] bidrog med så mycket glädje åt alla. Hon kommer att vara saknad av många.

Jag är så ledsen för din förlust. Jag kommer alltid att komma ihåg [namn] och hur mycket hon älskade dig och resten av din familj.

Vi kommer alla att sakna [namn]. Hans arv kommer att fortsätta genom den stora kärlek han spred.

[namn] fanns i så många människors liv. Vi kommer alla att sakna henne mycket. Jag finns här för dig när du behöver prata.

Att hjälpa barn som sörjer

Barn sörjer lite olika från vuxna. Beroende på ålder kommer de ha olika grader av förvirring eller oförståelse för vad det är som sker. Döden är ett är ett svårt koncept att greppa, även för vuxna. Om det är en närstående som dör kommer de förstås känna saknad och detta kan ta sig uttryck som är olika än hos vuxna. Vissa kommer visa det genom hur det agerar istället för att beskriva hur det känns. Barn är duktiga på att uttrycka sin sorg via lek, konst och liknande aktiviteter, bilder kan till exempel uttrycka sådant de saknar ord för att beskriva.

Ledsamheten kan även ta sig uttryck som ilska och irritation. Ibland vilar barn från sin sorg och det verkar som att inget har hänt. De leker och umgås med kompisar som vanligt. Detta är fullkomligt normalt och en del i sorgeprocessen.

Hjälp barnet genom att lyssna och låt det få styra sitt sorgearbete så långt det går. Berätta inte mer för barnet än det vill höra. Låt barnet fråga saker och svara ärligt och på en nivå som det förstår. Det är bra att öppna upp ämnen som barnet kan ställa frågor kring. Om man till exempel ska på begravning kan man i breda drag beskriva vad som kommer ske: folk kanske kommer gråta, prata mycket om den avlidna, sjunga sånger, osv. Barnet kan sedan ställa frågor som är mer specifika allt eftersom. Svara på lämplig nivå utan att elaborera för mycket.

Läs mer om

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.