Begravningsprogram

Det är valfritt om man vill ha ett begravningsprogam eller programblad till begravning som det också kallas. Dessa delas ut till gästerna när de går in i den lokal där begravningsceremonin ska äga rum. Ett program fyller många funktioner och uppskattas ofta av gästerna. Framför allt gör ett program att gästerna inte behöver fundera vad som kommer ske under ceremonin eller på hur de ska bete sig. Det kan till exempel stå när man ska resa sig upp och när man ska gå fram till kistan och lägga blommor. Om man inte tidigare varit på en begravning kan det vara skönt att snabbt kunna få en överblick på vad som kommer hända. Många sparar programbladet som ett minne av dagen och den avlidne.

Det är valfritt hur man formger och skapar ett eventuellt program. Är man hyfsat duktig med datorn kan man göra egna och skriva ut. Ofta finns det mallar i ordbehandlings- och publiceringsprogram som man bara fyller i med den text man önskar. På nätet finns också mallar att ladda ner. Annars hjälper begravningsbyrån till att både formge och trycka mer professionella program. Det enklaste programmet är bara ett blad med tryck på båda sidorna. Mer utförliga program kan vara upp till 10 sidor. Tänk på att det tar några dagar att få hem programmen så beställ dem i god tid, oftast gäller minst en vecka före begravningen.

Vad innehåller ett begravningsprogram?

Alla begravningsprogram är unika och anpassade efter den begravning de tillhör och beskriver. Eftersom trosuppfattningen eller trossamfundstillhörigheten kommer att styra begravningen kommer den även att styra programmets innehåll. En borgerlig begravning däremot kan utformas helt efter eget huvud och har inga egentliga mallar att förhålla sig till. Men oavsett typ innehåller de allra flesta programblad följande:

 • Information om den avlidne: kort fakta som namn, födelse- och dödsdatum, o.s.v.
 • Ordningen i vilken begravningsceremonin kommer ske.
 • Vilken musik som förekommer, oavsett om det är psalmer eller annan musik.

Utöver det kan programmet även innehålla följande:

 • En kort berättelse om den avlidnes uppväxt och liv.
 • Foto på den avlidne.
 • Om andra sånger kommer framföras står vem eller vilka som kommer framföra sången och vilken sång det är.
 • Om annan musik spelas står namnet på stycket/låten och kompositör.
 • Sångtexter som möjliggör för alla att sjunga med utan att bläddra i sånghäften eller psalmböcker.
 • Avskedsdikt.
 • Organisation till vilken man kan skänka pengar för att hedra den avlidne.
 • Information om minnesstund.
 • Vad som helst som de anhöriga eller den avlidne vill ha med.

Att tänka på när man formger och skapar/beställer begravningsprogram

 • Prata med den person som kommer hålla i ceremonin. Det kan till exempel vara en präst, rabbi, imam eller borglig officiant. Det måste råda samförstånd om vad begravningen kommer innehålla mellan de anhöriga och den som ska hålla i ceremonin.
 • Lämna in ett förslag på programblad till begravningsofficianten så att informationen är korrekt.
 • Beställ programmen i god tid, minst en vecka innan begravningen.
 • Beställ hellre för många än för få. Om man är osäker på hur många gäster som kommer är det bättre att vara på den säkra sidan.
 • Skriv inte för mycket: mycket text kan göra det svårt att följa med i ceremonins gång.
 • Håll designen enkel så att personer med dålig syn ändå kan läsa programmet.
 • Om man beställer program och vill skicka tackkort efter begravningen kan dessa ofta fås i samma design som programmen.
 • Ange musiktitel och kompositör/låtskrivare om egen musik kommer att framföras.

Begravningsordning enligt Svenska kyrkan

I Sverige är drygt 60 procent av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan och drygt 75 procent av begravningsceremonierna sker ”enligt Svenska kyrkans ordning” för begravningsgudstjänst, som är förbehållen just för medlemmar i Svenska kyrkan. Som medlem i Svenska kyrkan betalar man kyrkoavgift och därmed har man rätt till en avgiftsfri begravning inklusive präst, musiker och lokal. Övriga kostnader, som solosånger, kista, dekorationer, förtäring osv. belastar dödsboet.

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men kan kompletteras eller ändras efter önskemål. Prästen som kommer hålla begravningsgudstjänsten samordnar programmet med de anhöriga. I programbladet skrivs de olika händelserna ned kortfattat och vem som kommer göra vad. Grundordningen ser ut som följer:

 • Klockringning
 • Talar om att ceremonin inleds. Gästerna kan vid klockringningen redan befinna sig i kyrkan/kapellet eller så sker ingång nu.
 • Ingångsmusik/Inledningsmusik
 • Framförs ofta på orgel av kyrkans organist, man den kan också spelas upp från en inspelad källa, till exempel CD-skiva eller spellista.
 • Extra sång eller musik om så önskas
 • Framförs av solist eller spelas upp från musikanläggning. Oftast är det solister eller duetter som framför musik på begravningar, men det förekommer större ensembler också.
 • Psalm
 • Alla sjunger gemensamt.
 • Griftetal
 • Prästen håller ett tal om den avlidne och tankar kring dennes liv. Det innehåller också tankar kring det kristna hoppet om liv efter döden.
 • Bön
 • Överlåtelsen.
 • Församlingen står upp. Prästen överlämnar den döde i guds händer till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
 • Bibelläsning
 • Prästen läser ett stycke ur bibeln.
 • Psalm 2
 • Alla sjunger gemensamt.
 • Begravningsbön, Herrens bön

Beroende på om den avlidne ska jordbegravas eller kremeras, och när detta ska ske, ser fortsättningen på begravningsceremonin olika ut. Vid kremering sker avslutningen ofta i kyrkan/kapellet. Även vid jordbegravning då sänkningen av kistan sker vid senare tidpunkt kan avslutningen ske i kyrkan. Om akten ska avslutas i kyrkan/kapellet fortsätter ordningen:

 • Psalm 3
 • Alla sjunger gemensamt.
 • Avskedet
 • De församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser. Nära anhöriga går fram till kistan först och övriga gäster följer efter. Oftast går man framifrån och bak längs bänkraderna.
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Prästen välsignar alla närvarande.
 • Extra sång eller musik om så önskas
 • Framförs av solist eller spelas upp från musikanläggning.
 • Utgångsmusik
 • De närmast anhöriga börjar gå ut, övriga följer efter.
 • Klockringning
 • Talar om att ceremonin avslutas.
 • Avslut vid jordbegravning eller om kistan bärs ut till väntande bil för transport till krematorium
 • Utbärning av kistan
 • Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning. De församlade följer efter kistan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan.
 • Kistan sänks i graven
 • Avskedstagandet
 • Sker med blommor eller ord.
 • Slutbön
 • De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem
 • Eventuell klockringning
 • Talar om att ceremonin avslutas.

Exempel på en vanlig begravningsordning

En kortare ceremoni för en kristen begravning kan se ut som följer:

 • Klockringning
 • Talar om att ceremonin inleds. Gästerna kan vid klockringningen redan befinna sig i kyrkan/kapellet eller så sker ingång nu.
 • Inledningsmusik
 • Framförs ofta på orgel av kyrkans organist, man den kan också spelas upp från en inspelad källa, till exempel CD-skiva eller spellista.
 • Psalm 1
 • Alla sjunger tillsammans.
 • Griftetal
 • Prästen håller ett tal om den avlidne och tankar kring dennes liv. Det innehåller också tankar kring det kristna hoppet om liv efter döden.
 • Bön och Överlåtelse
 • Församlingen står upp. Prästen överlämnar den döde i guds händer till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
 • Extra musik
 • Någon framför en solosång, till exempel. Här skulle också bibelläsning eller uppläsning av en dikt kunna ske istället.
 • Begravningsbön och Fader Vår
 • Psalm 2
 • Alla sjunger tillsammans.
 • Avskedstagande
 • Anhöriga går först fram och tar sina farväl med ord och/eller blommor, övriga gäster följer efter.
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Prästen välsignar alla närvarande
 • Avslutningsmusik
 • Anhöriga lämnar kyrkan/kapellet följt av övriga gäster.
 • Klockringning
 • Talar om att ceremonin avslutas.

Exempel på begravningsprogram

Ett programblad med 4 sidor för en sådan begravning skulle då kunna utformas enligt följande.:

På framsidan enkla fakta om den avlidne, exempelvis namn, 
födelse- och dödsdatum och kort information om begravningen

Förnamn Efternamn

¬ 1 januari 1925       †    1 september 2017

Begravningsgudstjänst i Hägerstens kyrka

fredagen den 20 september 2017

Ceremoniordningen kan beskrivas på sida 2 och 3.
 • KLOCKRINGNING
 • INLEDNINGSMUSIK
 • Air – J. S. Bach
 • PSALM 1
 • Texten till vers X psalm Y.
 • GRIFTETAL
 • BÖN & ÖVERLÅTELSE
 • SOLOSÅNG
 • Anna Jansson sjunger ”Så skimrande var aldrig havet” – S-B Taube.
 • BEGRAVNINGSBÖN OCH FADERVÅR
 • PSALM 2
 • Texten till psalm X vers Y.
 • AVSKEDSTAGANDE
 • SLUTBÖN
 • VÄLSIGNELSEN
 • AVSLUTNINGSMUSIK
 • Largo – A. Vivaldi
 • KLOCKRINGNING
På sista sidan står om det är minnesstund efter ceremonin, 
och i så fall var, eller om gästerna skiljs åt efter akten.
Där kan man också skriva om det är någon välgörenhet dit
man kan skänka pengar i den avlidnes minne. Om det inte
framgått tidigare bör man också namnge officianten och organisten.   

Mer detaljerat än så behöver ett begravningsprogram inte vara.

Hur mycket kostar det att beställa begravningsprogram?

Ofta är det begravningsbyrån som man anlitat för begravningen som också anlitas för begravningsprogrammen, men det är inget måste. Kollar man runt på nätet märker man fort att de flesta begravningsbyråer saluför samma begravningsprogram med samma design. Ofta består bakgrunden av fridfulla naturbilder, blommor eller andra stillsamma motiv. Det finns även mer neutrala eller enfärgade varianter. Det finns många olika dekorer, ramar eller mönster att välja på. Även typsnitt och textstorlek går att välja. 

Ofta kan man använda egna bilder/foton utan extra kostnad. Enklast är då att dessa skickas digitalt. Tänk på att sådana bilder måste ha tillräckligt bra upplösning för att klara av att tryckas. De måste även vara så pass skarpa att de inte blir suddiga vid eventuell förstorning. Vill man anlita en yrkesfotograf som kan ta en bild på precis det man vill ha blir priset så klart betydligt högre.

Ett enkelt begravningsprogram består av endast ett blad med tryck på båda sidorna. Beroende på hur lång ceremonin ska vara och hur mycket annan information som ska delges kan programmen bli uppåt 8, 10 sidor. Det finns inget givet format utan det får man också bestämma själv.

Priserna varierar mycket, men runt 15 kronor styck är ett rimligt riktmärke. Programmet blir dyrare ju fler sidor det ska innehålla. Ofta blir styckpriset lägre ju fler man beställer.

Om man vill hålla nere kostnaden för begravningen finns det mallar för begravningsprogram i många ordbehandlar- och publiceringsprogram. Det finns även många att ladda ned kostnadsfritt, eller mot en liten kostnad, på nätet.

Läs mer om

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.